Hedendaagse woningen worden steeds beter geïsoleerd waardoor de natuurlijke aanvoer van verse lucht en afvoer van verontreinigde lucht in het gedrang komt.

Hierdoor kunnen we geconfronteerd worden met binnenlucht van een slechte kwaliteit die schadelijk is voor het menselijk lichaam en eveneens de bouwconstructie aantast.

Om dit te vermijden gaan we moeten ventileren. Hiervoor heb ik gekozen voor het balansventilatiesysteem van thermelec.

Hoe werkt dit systeem?

Vervuilde lucht uit ruimtes zoals keuken, badkamer, wasplaats ... wordt afgezogen en via de warmtewisselaar naar buiten gestuwd.
Verse buitenlucht wordt doorheen de warmtewisselaar via een systeem van leidingen naar de lokalen zoals living, kamers, bureau... gevoerd.
Op het ogenblik dat de twee luchtstromen de warmtewisselaar passeren, warmt de afgevoerde lucht de verse buitenlucht op zonder dat er kans is op vermenging. Hierbij wordt 90% van de warmte gerecupereerd.

Door permanente luchtcirculatie worden vochtigheidspeil en temperatuur op een comfortabel niveau gehouden in het hele huis.

Kwalen veroorzaakt door verontreinigde lucht zoals vermoeidheid, hoofdpijn, allergie, ademhalingsstoornissen en andere verdwijnen voorgoed.


thermelec ventilatiesysteem

Elefin bvba - Smeyskensstraat 51 - 9200 Dendermonde - gsm 0476/315 000
Ondernemingsnummer 0894.662.672 - RPR Dendermonde - Registratienummer: 062600